Skip to main content

Text 53

Text 53

Text

Verš

sahasra sevaka sevā kare anukṣaṇa
sahasra-vadane sevā nā yāya varṇana
sahasra sevaka sevā kare anukṣaṇa
sahasra-vadane sevā nā yāya varṇana

Synonyms

Synonyma

sahasra — many thousands; sevaka — servitors; sevā — service; kare — render; anukṣaṇa — always; sahasra — thousands; vadane — mouths; sevā — process of service; — not possible; yāya — goes on; varṇana — description.

sahasra — mnoho tisíc; sevaka — služebníků; sevā — službu; kare — poskytují; anukṣaṇa — neustále; sahasra — tisíce; vadane — úst; sevā — proces služby; — není možné; yāya — pokračuje; varṇana — popis.

Translation

Překlad

In that temple of Govindajī, thousands of servitors always render service to the Lord in devotion. Even with thousands of mouths, one could not describe this service.

V Govindajīho chrámu Pánu neustále s oddaností slouží tisíce služebníků. Tuto službu nelze popsat ani tisíci úst.