Skip to main content

Text 13

Text 13

Text

Verš

ataeva punaḥ kahoṅ ūrdhva-bāhu hañā
caitanya-nityānanda bhaja kutarka chāḍiyā
ataeva punaḥ kahoṅ ūrdhva-bāhu hañā
caitanya-nityānanda bhaja kutarka chāḍiyā

Synonyms

Synonyma

ataeva — therefore; punaḥ — again; kahoṅ — I speak; ūrdhva — lifting; bāhu — arms; hañā — so doing; caitanya — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nityānanda — Lord Nityānanda; bhaja — worship; kutarka — useless arguments; chāḍiyā — giving up.

ataeva — proto; punaḥ — znovu; kahoṅ — říkám; ūrdhva — zvedání; bāhu — rukou; hañā — činící; caitanya — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; nityānanda — Pána Nityānandu; bhaja — uctívejte; kutarka — zbytečných argumentů; chāḍiyā — zanechávajíce.

Translation

Překlad

Therefore I say again, lifting my arms: O fellow human beings, please worship Śrī Caitanya and Nityānanda without false arguments!

Proto zvedám ruce a znovu říkám: Ó přátelé, lidské bytosti, uctívejte prosím bez zbytečných argumentů Śrī Caitanyu a Nityānandu!

Purport

Význam

Because a person who performs kṛṣṇa-bhakti but does not understand Śrī Kṛṣṇa Caitanya and Prabhu Nityānanda will simply waste his time, the author, Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, requests everyone to take to the worship of Śrī Caitanya and Nityānanda Prabhu and the Pañca-tattva. He assures everyone that any person who does so will be successful in Kṛṣṇa consciousness.

Každý, kdo se věnuje kṛṣṇa-bhakti, aniž by znal Śrī Kṛṣṇu Caitanyu a Prabhua Nityānandu, jen ztrácí svůj čas, a proto nás autor, Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, všechny žádá, abychom uctívali Śrī Caitanyu a Nityānandu Prabhua společně s Pañca-tattvou. Všechny nás ujišťuje, že každý, kdo to bude dělat, bude ve svém rozvoji vědomí Kṛṣṇy úspěšný.