Skip to main content

Text 54

Text 54

Text

Verš

sakala sannyāsī muñi kainu nimantraṇa
tumi yadi āisa, pūrṇa haya mora mana
sakala sannyāsī muñi kainu nimantraṇa
tumi yadi āisa, pūrṇa haya mora mana

Synonyms

Synonyma

sakala — all; sannyāsī — renouncers; muñi — I; kainu — made; nimantraṇa — invited; tumi — Your good self; yadi — if; āisa — come; pūrṇa — fulfillment; haya — becomes; mora — my; mana — mind.

sakala — všechny; sannyāsī — odříkavé mnichy; muñi — já; kainu — udělal; nimantraṇa — pozvání; tumi — Ty, Pane; yadi — jestli; āisa — přijdeš; pūrṇa — splněná; haya — stane se; mora — moje; mana — mysl.

Translation

Překlad

“My dear Lord, I have invited all the sannyāsīs of Benares to my home. My desires will be fulfilled if You also accept my invitation.

„Můj drahý Pane, pozval jsem k sobě domů všechny sannyāsī z Váránasí. Pokud i Ty přijmeš pozvání, splní se moje touhy.“

Purport

Význam

This brāhmaṇa knew that Caitanya Mahāprabhu was the only Vaiṣṇava sannyāsī in Benares at that time and all the others were Māyāvādīs. It is the duty of a gṛhastha to sometimes invite sannyāsīs to take food at his home. This gṛhastha-brāhmaṇa wanted to invite all the sannyāsīs to his house, but he also knew that it would be very difficult to induce Lord Caitanya Mahāprabhu to accept such an invitation because the Māyāvādī sannyāsīs would be present. Therefore he fell down at His feet and fervently appealed to the Lord to be compassionate and grant his request. Thus he humbly submitted his desire.

Tento brāhmaṇa věděl, že Caitanya Mahāprabhu byl v té době ve Váránasí jediným vaiṣṇavským sannyāsīm a že všichni ostatní byli māyāvādī. Povinností gṛhasthy je pozvat občas sannyāsī do svého domu na jídlo. Tento gṛhastha-brāhmaṇa chtěl do svého domu pozvat všechny sannyāsī, ale věděl, že Pána Caitanyu Mahāprabhua nebude lehké přemluvit, aby toto pozvání přijal, protože tam budou také māyāvādští sannyāsī. Proto padl k Pánovým nohám a vroucně Jej žádal, aby byl milostivý a splnil jeho přání. Tak pokorně vyjádřil svoji touhu.