Skip to main content

Text 25

Text 25

Text

Verš

uchalila prema-vanyā caudike veḍāya
strī, vṛddha, bālaka, yuvā, sabāre ḍubāya
uchalila prema-vanyā caudike veḍāya
strī, vṛddha, bālaka, yuvā, sabāre ḍubāya

Synonyms

Synonyma

uchalila — became agitated; prema-vanyā — the inundation of love of Godhead; caudike — in all directions; veḍāya — surrounding; strī — women; vṛddha — old men; bālaka — children; yuvā — young men; sabāre — all of them; ḍubāya — merged into.

uchalila — zneklidnili se; prema-vanyā — záplava láskou k Bohu; caudike — ve všech směrech; veḍāya — obklopující; strī — ženy; vṛddha — starci; bālaka — děti; yuvā — mládež; sabāre — všichni; ḍubāya — ponořili se.

Translation

Překlad

The flood of love of Godhead swelled in all directions, and thus young men, old men, women and children were all immersed in that inundation.

Záplava lásky k Bohu se šířila všemi směry, a tak se do ní ponořili všichni – mladí, staří, ženy i děti.

Purport

Význam

When the contents of the storehouse of love of Godhead is thus distributed, there is a powerful inundation that covers the entire land. In Śrīdhāma Māyāpur there is sometimes a great flood after the rainy season. This is an indication that from the birthplace of Lord Caitanya the inundation of love of Godhead should be spread all over the world, for this will help everyone, including old men, young men, women and children. The Kṛṣṇa consciousness movement of Śrī Caitanya Mahāprabhu is so powerful that it can inundate the entire world and interest all classes of men in the subject of love of Godhead.

Když se takto rozdává obsah pokladnice lásky k Bohu, dojde k mohutným záplavám, které pokryjí celou zemi. Ve Šrídhámu Májápuru přichází někdy po období dešťů velká záplava. To naznačuje, že z rodiště Pána Caitanyi by se měla záplava lásky k Bohu šířit po celém světě, protože to pomůže každému, včetně starců, mladíků, žen a dětí. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy Śrī Caitanyi Mahāprabhua je tak mocné, že může zaplavit celý svět a probudit zájem o lásku k Bohu v lidech všeho druhu.