Skip to main content

Text 83

Text 83

Text

Verš

eka kṛṣṇa — sarva-sevya, jagat-īśvara
āra yata saba, — tāṅra sevakānucara
eka kṛṣṇa — sarva-sevya, jagat-īśvara
āra yata saba, — tāṅra sevakānucara

Synonyms

Synonyma

eka kṛṣṇa — one Lord Kṛṣṇa; sarva-sevya — worthy of being served by all; jagat-īśvara — the Lord of the universe; āra yata saba — all others; tāṅra — His; sevaka-anucara — servants of the servants.

eka kṛṣṇa — jediný Pán Kṛṣṇa; sarva-sevya — hoden služby všech; jagat-īśvara — Pán vesmíru; āra yata saba — všichni ostatní; tāṅra — Jeho; sevaka-anucara — služebníci služebníků.

Translation

Překlad

Lord Kṛṣṇa, the one master and the Lord of the universe, is worthy of being served by everyone. Indeed, everyone is but a servant of His servants.

Pán Kṛṣṇa, jediný vládce a Pán vesmíru, je hoden toho, aby Mu všichni sloužili. Vždyť nikdo ve skutečnosti není nic jiného než služebník Jeho služebníků.