Skip to main content

Text 81

Text 81

Text

Verš

kṛṣṇa-preme unmatta, vihvala digambara
kṛṣṇa-guṇa-līlā gāya, nāce nirantara
kṛṣṇa-preme unmatta, vihvala digambara
kṛṣṇa-guṇa-līlā gāya, nāce nirantara

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇa-preme — in ecstatic love of Kṛṣṇa; unmatta — almost mad; vihvala — overwhelmed; digambara — without any dress; kṛṣṇa — of Lord Kṛṣṇa; guṇa — attributes; līlā — pastimes; gāya — chants; nāce — dances; nirantara — constantly.

kṛṣṇa-preme — v extatické lásce ke Kṛṣṇovi; unmatta — téměř šílený; vihvala — poblouzněný; digambara — bez oblečení; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; guṇa — vlastnosti; līlā — zábavy; gāya — opěvuje; nāce — tančí; nirantara — neustále.

Translation

Překlad

Intoxicated by ecstatic love for Lord Kṛṣṇa, he becomes overwhelmed and incessantly dances without clothing and sings about Lord Kṛṣṇa’s qualities and pastimes.

Je omámen a poblouzněn extatickou láskou k Pánu Kṛṣṇovi, neustále tančí bez oblečení a opěvuje vlastnosti a zábavy Pána Kṛṣṇy.