Skip to main content

Text 3

Text 3

Text

Verš

pañca śloke kahila śrī-nityānanda-tattva
śloka-dvaye kahi advaitācāryera mahattva
pañca śloke kahila śrī-nityānanda-tattva
śloka-dvaye kahi advaitācāryera mahattva

Synonyms

Synonyma

pañca śloke — in five verses; kahila — described; śrī-nityānanda-tattva — the truth of Śrī Nityānanda; śloka-dvaye — in two verses; kahi — I describe; advaita-ācāryera — of Advaita Ācārya; mahattva — the glories.

pañca śloke — v pěti verších; kahila — popsal; śrī-nityānanda-tattva — pravdu o Śrī Nityānandovi; śloka-dvaye — ve dvou verších; kahi — popisuji; advaita-ācāryera — Advaity Ācāryi; mahattva — slávu.

Translation

Překlad

In five verses I have described the principle of Lord Nityānanda. Then in the following two verses I describe the glories of Śrī Advaita Ācārya.

V pěti verších jsem popsal podstatu Pána Nityānandy. V následujících dvou verších popisuji slávu Śrī Advaity Ācāryi.