Skip to main content

Text 101

Text 101

Text

Verš

ātmā haite kṛṣṇa bhakte baḍa kari’ māne
ihāte bahuta śāstra-vacana pramāṇe
ātmā haite kṛṣṇa bhakte baḍa kari’ māne
ihāte bahuta śāstra-vacana pramāṇe

Synonyms

Synonyma

ātmā haite — than His own self; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; bhakte — His devotee; baḍa kari’ māne — accepts as greater; ihāte — in this connection; bahuta — many; śāstra-vacana — quotations from revealed scripture; pramāṇe — evidences.

ātmā haite — než svoje vlastní Já; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; bhakte — svého oddaného; baḍa kari' māne — považuje za většího; ihāte — v této souvislosti; bahuta — mnoho; śāstra-vacana — citátů ze zjevených písem; pramāṇe — důkazy.

Translation

Překlad

Lord Kṛṣṇa considers His devotees greater than Himself. In this connection the scriptures provide an abundance of evidence.

Pán Kṛṣṇa považuje své oddané za větší, než je On sám. V tomto ohledu poskytují písma mnoho důkazů.