Skip to main content

Text 70

Text 70

Text

Verš

gavākṣera randhre yena trasareṇu cale
puruṣera loma-kūpe brahmāṇḍera jāle
gavākṣera randhre yena trasareṇu cale
puruṣera loma-kūpe brahmāṇḍera jāle

Synonyms

Synonyma

gavākṣera — of windows of a room; randhre — within the holes; yena — like; trasareṇu — six atoms together; cale — moves; puruṣera — of the Lord; loma-kūpe — in the holes of the hair; brahmāṇḍera — of universes; jāle — a network.

gavākṣera — oken v místnosti; randhre — skrze otvory; yena — jako; trasareṇu — šest atomů dohromady; cale — pohybuje se; puruṣera — Pána; loma-kūpe — v kožních pórech; brahmāṇḍera — vesmírů; jāle — síť.

Translation

Překlad

Just as atomic particles of dust pass through the openings of a window, so the networks of universes pass through the pores of the skin of the puruṣa.

Podobně jako atomické částečky prachu procházejí skrze otvory okenní sítě, shluky vesmírů procházejí kožními póry v těle puruṣi.