Skip to main content

Text 19

Text 19

Text

Verš

brahmāṇḍe prakāśa tāra kṛṣṇera icchāya
eka-i svarūpa tāra, nāhi dui kāya
brahmāṇḍe prakāśa tāra kṛṣṇera icchāya
eka-i svarūpa tāra, nāhi dui kāya

Synonyms

Synonyma

brahmāṇḍe — within the material world; prakāśa — manifestation; tāra — of it; kṛṣṇera icchāya — by the supreme will of Lord Kṛṣṇa; eka-i — it is the same; svarūpa — identity; tāra — of it; nāhi — not; dui — two; kāya — bodies.

brahmāṇḍe — v hmotném světě; prakāśa — projevení; tāra — toho; kṛṣṇera icchāya — svrchovanou vůlí Pána Kṛṣṇy; eka-i — je stejná; svarūpa — totožnost; tāra — toho; nāhi — ne; dui — dvě; kāya — těla.

Translation

Překlad

That abode is manifested within the material world by the will of Lord Kṛṣṇa. It is identical to that original Gokula; they are not two different bodies.

Toto sídlo je v hmotném světě projeveno vůlí Pána Kṛṣṇy a je totožné s původní Gokulou. Nejedná se o dvě různá těla.

Purport

Význam

The above-mentioned dhāmas are movable, by the omnipotent will of Lord Kṛṣṇa. When Śrī Kṛṣṇa appears on the face of the earth, He can also make His dhāmas appear, without changing their original structure. One should not discriminate between the dhāmas on the earth and those in the spiritual sky, thinking those on earth to be material and the original abodes to be spiritual. All of them are spiritual. Only for us, who cannot experience anything beyond matter in our present conditioned state, do the dhāmas and the Lord Himself, in His arcā form, appear before us resembling matter to give us the facility to see spirit with material eyes. In the beginning this may be difficult for a neophyte to understand, but in due course, when one is advanced in devotional service, it will be easier, and he will appreciate the Lord’s presence in these tangible forms.

Všemocnou vůlí Pána Kṛṣṇy jsou výše zmíněné dhāmy pohyblivé. Když se na povrchu Země zjeví Śrī Kṛṣṇa, může zde také projevit svoje dhāmy, aniž by změnil jejich původní vnitřní uspořádání. Neměli bychom rozlišovat mezi dhāmy na Zemi a v duchovním světě, považujíce ty na Zemi za hmotné a ty původní za duchovní. Všechny jsou duchovní. Jen kvůli nám, kteří ve svém současném podmíněném stavu nejsme schopni vnímat nic než hmotu, se zjevují dhāmy a Pán ve své podobě arcā, jako kdyby byli hmotní, aby nám umožnili vidět to, co je duchovní, hmotnýma očima. Pro začátečníka může být těžké tyto věci chápat, ale postupem času, když pokročí v oddané službě, to bude snadnější a bude schopen vnímat Pánovu přítomnost v těchto hmatatelných podobách.