Skip to main content

Text 159

Text 159

Text

Verš

veda-guhya kathā ei ayogya kahite
tathāpi kahiye tāṅra kṛpā prakāśite
veda-guhya kathā ei ayogya kahite
tathāpi kahiye tāṅra kṛpā prakāśite

Synonyms

Synonyma

veda — like the Vedas; guhya — very confidential; kathā — incident; ei — this; ayogya kahite — not fit to disclose; tathāpi — still; kahiye — I speak; tāṅra — His; kṛpā — mercy; prakāśite — to manifest.

veda — jako Védy; guhya — velice důvěrná; kathā — událost; ei — toto; ayogya kahite — nevhodné prozrazovat; tathāpi — přesto; kahiye — mluvím; tāṅra — Jeho; kṛpā — milost; prakāśite — projevit.

Translation

Překlad

To disclose it is not proper, for it should be kept as confidential as the Vedas, yet I shall speak of it to make His mercy known to all.

Není správné to prozradit, protože by se to mělo udržovat ve stejné tajnosti jako Védy. Já se o tom ale přesto zmíním, aby tato Jeho milost byla známá všem.