Skip to main content

Text 139

Text 139

Text

Verš

kvacit krīḍā-pariśrāntaṁ
gopotsaṅgopabarhaṇam
svayaṁ viśrāmayaty āryaṁ
pāda-saṁvāhanādibhiḥ
kvacit krīḍā-pariśrāntaṁ
gopotsaṅgopabarhaṇam
svayaṁ viśrāmayaty āryaṁ
pāda-saṁvāhanādibhiḥ

Synonyms

Synonyma

kvacit — sometimes; krīḍā — playing; pariśrāntam — very much fatigued; gopa-utsaṅga — the lap of a cowherd boy; upabarhaṇam — whose pillow; svayam — personally Lord Kṛṣṇa; viśrāmayati — causing to rest; āryam — His elder brother; pāda-saṁvāhana-ādibhiḥ — by massaging His feet, etc.

kvacit — někdy; krīḍā — hrající si; pariśrāntam — velice unaven; gopa-utsaṅga — klín jednoho pasáčka; upabarhaṇam — jehož polštář; svayam — Pán Kṛṣṇa osobně; viśrāmayati — ukládá k odpočinku; āryam — svého staršího bratra; pāda-saṁvāhana-ādibhiḥ — masírováním Jeho nohou a podobně.

Translation

Překlad

“Sometimes when Lord Kṛṣṇa’s elder brother, Lord Balarāma, felt tired after playing and lay His head on the lap of a cowherd boy, Lord Kṛṣṇa Himself served Him by massaging His feet.”

„Někdy se Pán Balarāma, starší bratr Pána Kṛṣṇy, cítil hrou unaven, a tak si položil hlavu do klína nějakého pasáčka. Pán Kṛṣṇa Mu přitom osobně sloužil masírováním nohou.“