Skip to main content

Text 118

Text 118

Text

Verš

sahasra vistīrṇa yāṅra phaṇāra maṇḍala
sūrya jini’ maṇi-gaṇa kare jhala-mala
sahasra vistīrṇa yāṅra phaṇāra maṇḍala
sūrya jini’ maṇi-gaṇa kare jhala-mala

Synonyms

Synonyma

sahasra — thousands; vistīrṇa — spread; yāṅra — whose; phaṇāra — of the hoods; maṇḍala — group; sūrya — the sun; jini’ — conquering; maṇi-gaṇa — jewels; kare — do; jhala-mala — glittering.

sahasra — tisíce; vistīrṇa — šíří; yāṅra — jehož; phaṇāra — kápí; maṇḍala — skupiny; sūrya — slunce; jini' — pokořující; maṇi-gaṇa — drahokamy; kare — vrhají; jhala-mala — třpyt.

Translation

Překlad

His thousands of extended hoods are adorned with dazzling jewels surpassing the sun.

Tisíce Jeho rozprostřených kápí jsou ozdobeny oslňujícími drahokamy, jež překonávají slunce.