Skip to main content

Text 77

Text 77

Text

Verš

vaibhava-gaṇa yena tāṅra aṅga-vibhūti
bimba-pratibimba-rūpa mahiṣīra tati
vaibhava-gaṇa yena tāṅra aṅga-vibhūti
bimba-pratibimba-rūpa mahiṣīra tati

Synonyms

Synonyma

vaibhava-gaṇa — the expansions; yena — as it were; tāṅra — of Her; aṅga — of the body; vibhūti — powerful expansions; bimba — reflections; pratibimba — counterreflections; rūpa — having the form; mahiṣīra — of the queens; tati — the expansion.

vaibhava-gaṇa — tyto expanze; yena — jak byly; tāṅra — Jejího; aṅga — těla; vibhūti — mocné expanze; bimba — odrazy; pratibimba — jejich odrazy; rūpa — v podobě; mahiṣīra — královen; tati — této expanzi.

Translation

Překlad

The goddesses of fortune are partial manifestations of Śrīmatī Rādhikā, and the queens are reflections of Her image.

Bohyně štěstí jsou částečnými projevy Śrīmatī Rādhiky a královny jsou odrazy Její podoby.