Skip to main content

Text 73

Text 73

Text

Verš

kṛṣṇere karāya yaiche rasa āsvādana
krīḍāra sahāya yaiche, śuna vivaraṇa
kṛṣṇere karāya yaiche rasa āsvādana
krīḍāra sahāya yaiche, śuna vivaraṇa

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇere — unto Lord Kṛṣṇa; karāya — causes to do; yaiche — how; rasa — the mellows; āsvādana — tasting; krīḍāra — of pastimes; sahāya — helper; yaiche — how; śuna — please hear; vivaraṇa — the description.

kṛṣṇere — Pánu Kṛṣṇovi; karāya — jsou příčinou; yaiche — jak; rasa — nálady; āsvādana — vychutnávání; krīḍāra — zábav; sahāya — pomocník; yaiche — jak; śuna — prosím slyšte; vivaraṇa — popis.

Translation

Překlad

Now please listen to how Lord Kṛṣṇa’s consorts help Him taste rasa and how they help in His pastimes.

Slyšte nyní prosím o tom, jak Pánu Śrī Kṛṣṇovi tyto Jeho společnice pomáhají vychutnávat rasu a jak Mu pomáhají v Jeho zábavách.