Skip to main content

Text 220

Text 220

Text

Verš

sei rādhāra bhāva lañā caitanyāvatāra
yuga-dharma nāma-prema kaila paracāra
sei rādhāra bhāva lañā caitanyāvatāra
yuga-dharma nāma-prema kaila paracāra

Synonyms

Synonyma

sei — that; rādhāra — of Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva — the emotion; lañā — taking; caitanya — of Lord Caitanya; avatāra — the incarnation; yuga-dharma — the religion of the age; nāma-prema — the holy name and love of Godhead; kaila — did; paracāra — preaching.

sei — toto; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva — rozpoložení; lañā — přijímající; caitanya — Pána Caitanyi; avatāra — inkarnace; yuga-dharma — náboženství pro tento věk; nāma-prema — svaté jméno a lásku k Bohu; kaila — činil; paracāra — kázání.

Translation

Překlad

Lord Caitanya appeared with the sentiment of Rādhā. He preached the dharma of this age — the chanting of the holy name and pure love of God.

Pán Caitanya se zjevil s emocemi Rādhy a kázal dharmu pro tento věk – zpívání svatého jména a čistou lásku k Bohu.