Skip to main content

Text 218

Text 218

Text

Verš

kṛṣṇera vallabhā rādhā kṛṣṇa-prāṇa-dhana
tāṅhā vinu sukha-hetu nahe gopī-gaṇa
kṛṣṇera vallabhā rādhā kṛṣṇa-prāṇa-dhana
tāṅhā vinu sukha-hetu nahe gopī-gaṇa

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇera — of Lord Kṛṣṇa; vallabhā — beloved; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kṛṣṇa-prāṇa-dhana — the wealth of the life of Lord Kṛṣṇa; tāṅhā — Her; vinu — without; sukha-hetu — cause of happiness; nahe — are not; gopī-gaṇa — the gopīs.

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vallabhā — milovaná; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kṛṣṇa-prāṇa-dhana — bohatství života Pána Kṛṣṇy; tāṅhā — Ní; vinu — bez; sukha-hetu — příčiny štěstí; nahe — nejsou; gopī-gaṇagopī.

Translation

Překlad

Rādhā is the beloved consort of Kṛṣṇa, and She is the wealth of His life. Without Her, the gopīs cannot give Him pleasure.

Rādhā je milovanou společnicí Kṛṣṇy a bohatstvím Jeho života. Bez Ní Jej gopī nemohou potěšit.