Skip to main content

Text 209

Text 209

Text

Verš

kāma-gandha-hīna svābhāvika gopī-prema
nirmala, ujjvala, śuddha yena dagdha hema
kāma-gandha-hīna svābhāvika gopī-prema
nirmala, ujjvala, śuddha yena dagdha hema

Synonyms

Synonyma

kāma-gandha-hīna — without any scent of lust; svābhāvika — natural; gopī-prema — the love of the gopīs; nirmala — spotless; ujjvala — blazing; śuddha — pure; yena — like; dagdha hema — molten gold.

kāma-gandha-hīna — bez sebemenšího pachu chtíče; svābhāvika — přirozená; gopī-prema — láska gopī; nirmala — neposkvrněná; ujjvala — planoucí; śuddha — čistá; yena — jako; dagdha hema — tekuté zlato.

Translation

Překlad

The natural love of the gopīs is devoid of any trace of lust. It is faultless, bright and pure, like molten gold.

Přirozená láska gopī je prostá sebemenší stopy chtíče. Je neposkvrněná, zářící a čistá jako tekuté zlato.