Skip to main content

Text 202

Text 202

Text

Verš

aṅga-stambhārambham uttuṅgayantaṁ
premānandaṁ dāruko nābhyanandat
kaṁsārāter vījane yena sākṣād
akṣodīyān antarāyo vyadhāyi
aṅga-stambhārambham uttuṅgayantaṁ
premānandaṁ dāruko nābhyanandat
kaṁsārāter vījane yena sākṣād
akṣodīyān antarāyo vyadhāyi

Synonyms

Synonyma

aṅga — of the limbs; stambha-ārambham — the beginning of stupefaction; uttuṅgayantam — which was causing him to reach; prema-ānandam — the joy of love; dārukaḥ — Dāruka, the Lord’s chariot driver; na — not; abhyanandat — welcomed; kaṁsa-arāteḥ — of Lord Kṛṣṇa, the enemy of Kaṁsa; vījane — in fanning with a cāmara fan; yena — by which; sākṣāt — clearly; akṣodīyān — greater; antarāyaḥ — obstacle; vyadhāyi — has been created.

aṅga — údů; stambha-ārambham — začátku tuhnutí; uttuṅgayantam — přivedla jej k dosažení; prema-ānandam — blaženost lásky; dārukaḥ — Dāruka, Pánův vozataj; na — ne; abhyanandat — vítal; kaṁsa-arāteḥ — Pána Kṛṣṇy, nepřítele Kaṁsy; vījane — v ovívání cāmarou; yena — čímž; sākṣāt — jasně; akṣodīyān — větší; antarāyaḥ — překážka; vyadhāyi — vznikla.

Translation

Překlad

“Śrī Dāruka did not relish his ecstatic feelings of love, for they caused his limbs to become stunned and thus obstructed his service of fanning Lord Kṛṣṇa.”

„Śrī Dārukovi začaly díky jeho extatické lásce tuhnout údy, a proto se z těchto pocitů neradoval, neboť mu bránily v jeho službě – ovívání Pána Kṛṣṇy.“

Purport

Význam

This verse is from the Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.2.62).

Tento verš je z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (3.2.62).