Skip to main content

Text 177

Text 177

Text

Verš

kṛṣṇera pratijñā eka āche pūrva haite
ye yaiche bhaje, kṛṣṇa tāre bhaje taiche
kṛṣṇera pratijñā eka āche pūrva haite
ye yaiche bhaje, kṛṣṇa tāre bhaje taiche

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇera — of Lord Kṛṣṇa; pratijñā — promise; eka — one; āche — there is; pūrva haite — from before; ye — whoever; yaiche — just as; bhaje — he worships; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; tāre — to him; bhaje — reciprocates; taiche — just so.

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; pratijñā — slib; eka — jeden; āche — existuje; pūrva haite — z minulosti; ye — kdokoliv; yaiche — podle toho, jak; bhaje — uctívá; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāre — jemu; bhaje — vztahuje se k; taiche — přesně tak.

Translation

Překlad

Lord Kṛṣṇa has a promise from before to reciprocate with His devotees according to the way they worship Him.

Pán Kṛṣṇa již v minulosti slíbil, že se k oddaným bude vztahovat podle způsobu, kterým Ho uctívají.