Skip to main content

Text 136

Text 136

Text

Verš

eta cinti’ rahe kṛṣṇa parama-kautukī
hṛdaye bāḍaye prema-lobha dhakdhaki
eta cinti’ rahe kṛṣṇa parama-kautukī
hṛdaye bāḍaye prema-lobha dhakdhaki

Synonyms

Synonyma

eta cinti’ — thinking this; rahe — remains; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; parama-kautukī — the supremely curious; hṛdaye — in the heart; bāḍaye — increases; prema-lobha — eager desire for love; dhakdhaki — blazing.

eta cinti' — takto uvažující; rahe — zůstává; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; parama-kautukī — svrchovaně zvědavý; hṛdaye — v srdci; bāḍaye — zvětšuje se; prema-lobha — dychtivá touha po lásce; dhakdhaki — planoucí.

Translation

Překlad

Thinking in this way, Lord Kṛṣṇa was curious to taste that love. His eager desire for that love increasingly blazed in His heart.

Když takto Pán Kṛṣṇa uvažoval, zatoužil tuto lásku ochutnat. Dychtivá touha po ní v Jeho srdci planula čím dál víc.