Skip to main content

Text 45

Text 45

Text

Verš

śānta, dānta, kṛṣṇa-bhakti-niṣṭhā-parāyaṇa
bhakta-vatsala, suśīla, sarva-bhūte sama
śānta, dānta, kṛṣṇa-bhakti-niṣṭhā-parāyaṇa
bhakta-vatsala, suśīla, sarva-bhūte sama

Synonyms

Synonyma

śānta — peaceful; dānta — controlled; kṛṣṇa-bhakti — to the service of Lord Kṛṣṇa; niṣṭhā-parāyaṇa — fully devoted; bhakta-vatsala — affectionate toward the devotees; su-śīla — good character; sarva-bhūte — to all living beings; sama — equal.

śānta — klidný; dānta — sebeovládnutý; kṛṣṇa-bhakti — službě Pánu Kṛṣṇovi; niṣṭhā-parāyaṇa — plně odevzdaný; bhakta-vatsala — laskavý k oddaným; su-śīla — dobrý charakter; sarva-bhūte — vůči všem živým bytostem; sama — stejný.

Translation

Překlad

He is peaceful, self-controlled and fully devoted to the transcendental service of Lord Śrī Kṛṣṇa. He is affectionate toward His devotees, He is gentle, and He is equally disposed toward all living beings.

Je klidný, sebeovládnutý a plně odevzdaný transcendentální službě Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Je laskavý ke svým oddaným, jemný a žádným živým bytostem nestraní.