Skip to main content

Text 99

Text 99

Text

Verš

kiśora-svarūpa kṛṣṇa svayaṁ avatārī
krīḍā kare ei chaya-rūpe viśva bhari’
kiśora-svarūpa kṛṣṇa svayaṁ avatārī
krīḍā kare ei chaya-rūpe viśva bhari’

Synonyms

Synonyma

kiśora-svarūpa — whose real nature is that of an adolescent; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; svayam — Himself; avatārī — the source of all incarnations; krīḍā kare — He plays; ei — these; chaya-rūpe — in six forms; viśva — the universes; bhari’ — maintaining

kiśora-svarūpa — jehož skutečným rysem je mládí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; svayam — samotný; avatārī — zdroj všech inkarnací; krīḍā kare — hraje; ei — těchto; chaya-rūpe — v šesti podobách; viśva — vesmíry; bhari' — udržující.

Translation

Překlad

“The Personality of Godhead Śrī Kṛṣṇa, who is eternally an adolescent, is the primeval Lord, the source of all incarnations. He expands Himself in these six categories of forms to establish His supremacy throughout the universe.

„Původní Pán a zdroj všech inkarnací je věčný mladík, Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa. Aby ustanovil svoji nadvládu po celém vesmíru, expanduje se v těchto šesti kategoriích podob.“