Skip to main content

Text 73

Text 73

Text

Verš

tāre kahe — kene kara kutarkānumāna
śāstra-viruddhārtha kabhu nā haya pramāṇa
tāre kahe — kene kara kutarkānumāna
śāstra-viruddhārtha kabhu nā haya pramāṇa

Synonyms

Synonyma

tāre — to him; kahe — one says; kene — why; kara — you make; ku-tarka — of a fallacious argument; anumāna — conjecture; śāstra-viruddha — contrary to scripture; artha — a meaning; kabhu — at any time; — not; haya — is; pramāṇa — evidence.

tāre — jemu; kahe — člověk řekne; kene — proč; kara — vytváříš; ku-tarka — chybného argumentu; anumāna — domněnku; śāstra-viruddha — v rozporu s písmy; artha — význam; kabhu — kdykoliv; — ne; haya — je; pramāṇa — důkaz.

Translation

Překlad

To such a misguided interpreter we may reply, “Why should you suggest such fallacious logic? An interpretation is never accepted as evidence if it opposes the principles of scripture.

Takovému pomýlenému člověku můžeme odpovědět: „Proč se oháníš takovou chybnou logikou? Žádná interpretace nemůže být nikdy přijata jako důkaz, je-li v rozporu se závěry písem.“