Skip to main content

Text 40

Text 40

Text

Verš

jīvera īśvara — puruṣādi avatāra
tāṅhā sabā haite tomāra aiśvarya apāra
jīvera īśvara — puruṣādi avatāra
tāṅhā sabā haite tomāra aiśvarya apāra

Synonyms

Synonyma

jīvera — of the living beings; īśvara — the Supreme Lord; puruṣa-ādipuruṣa incarnations, etc.; avatāra — incarnations; tāṅhā — Them; sabā — all; haite — than; tomāra — Your; aiśvarya — opulences; apāra — boundless.

jīvera — živých bytostí; īśvara — Nejvyšší Pán; puruṣa-ādi — inkarnace puruṣů a další; avatāra — inkarnace; tāṅhā — Je; sabā — všechny; haite — než; tomāra — Tvůj; aiśvarya — majestát; apāra — bez hranic.

Translation

Překlad

“The direct Lords of the living beings are the puruṣa incarnations. But Your opulence and power are more exalted than Theirs.

„Přímými Pány živých bytostí jsou inkarnace puruṣů. Tvůj majestát a moc jsou však vznešenější než Jejich.“