Skip to main content

Text 20

Text 20

Text

Verš

atha vā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat
atha vā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat

Synonyms

Synonyma

atha — or; bahunā — much; etena — with this; kim — what use; jñātena — being known; tava — by you; arjuna — O Arjuna; viṣṭabhya — pervading; aham — I; idam — this; kṛtsnam — entire; ekaṁśena — with one portion; sthitaḥ — situated; jagat — universe.

atha — nebo; bahunā — mnoho; etena — s tímto; kim — jaký užitek; jñātena — když je známo; tava — tebou; arjuna — ó Arjuno; viṣṭabhya — prostupující; aham — Já; idam — tento; kṛtsnam — celý; eka-aṁśena — jednou částí; sthitaḥ — spočívající; jagat — vesmír.

Translation

Překlad

[The Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa, said:] “What more shall I say to you? I live throughout this cosmic manifestation merely by My single plenary portion.”

(Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa, řekl:) „Co ti mám ještě říci? Svou jedinou úplnou částí prostupuji celým tímto vesmírným projevem.“

Purport

Význam

Describing His own potencies to Arjuna, the Personality of Godhead Śrī Kṛṣṇa spoke this verse of the Bhagavad-gītā (10.42).

Tento verš vyslovil Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, v Bhagavad-gītě (10.42), když Arjunovi popisoval své energie.