Skip to main content

Text 75

Text 75

Text

Verš

jñāna-karma-yoga-dharme nahe kṛṣṇa vaśa
kṛṣṇa-vaśa-hetu eka — prema-bhakti-rasa
jñāna-karma-yoga-dharme nahe kṛṣṇa vaśa
kṛṣṇa-vaśa-hetu eka — prema-bhakti-rasa

Synonyms

Synonyma

jñāna — the path of speculative knowledge; karma — fruitive activities; yoga — the process of controlling the senses; dharme — in the activities, in such an occupation; nahe — is not; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; vaśa — pleased; kṛṣṇa — of Lord Kṛṣṇa; vaśa — for the pleasure; hetu — reason; eka — one; prema — love; bhakti — devotional service; rasa — such a mellow.

jñāna — cesta spekulativního poznání; karma — plodonosné činnosti; yoga — ovládání smyslů; dharme — v činnostech, v tomto zaměstnání; nahe — není; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; vaśa — potěšený; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; vaśa — k potěšení; hetu — důvod; eka — jeden; prema — láska; bhakti — oddaná služba; rasa — takové rozpoložení.

Translation

Překlad

“By following the paths of speculative philosophical knowledge, fruitive activity or mystic yoga to control the senses, one cannot satisfy Kṛṣṇa, the Supreme Lord. Unalloyed devotional love for Kṛṣṇa is the only cause for the Lord’s satisfaction.

„Kṛṣṇu, Nejvyššího Pána, nemůže nikdo uspokojit následováním cesty spekulativního filosofického poznání, plodonosných činností či mystické yogy sledující ovládnutí smyslů. Jedinou příčinou spokojenosti Pána Kṛṣṇy je ryzí oddaná služba Jemu.“