Skip to main content

Text 27

Text 27

Text

Verš

taru-sama sahiṣṇutā vaiṣṇava karibe
bhartsana-tāḍane kāke kichu nā balibe
taru-sama sahiṣṇutā vaiṣṇava karibe
bhartsana-tāḍane kāke kichu nā balibe

Synonyms

Synonyma

taru-sama — like a tree; sahiṣṇutā — forbearance; vaiṣṇava — devotee; karibe — should practice; bhartsana — rebuking; tāḍane — chastising; kāke — unto anyone; kichu — something; — not; balibe — will utter.

taru-sama — jako strom; sahiṣṇutā — snášenlivost; vaiṣṇava — oddaný; karibe — má praktikovat; bhartsana — kárání; tāḍane — trestání; kāke — komukoliv; kichu — něco; — ne; balibe — řekne.

Translation

Překlad

“A devotee engaged in chanting the holy name of the Lord should practice forbearance like that of a tree. Even if rebuked or chastised, he should not say anything to others to retaliate.

„Oddaný, který zpívá svaté jméno, by měl praktikovat snášenlivost, jakou se vyznačuje strom. I když ho někdo kárá nebo trestá, neměl by nic říkat druhým na oplátku.“