Skip to main content

Text 255

Text 255

Text

Verš

saba deśa bhraṣṭa kaila ekalā nimāñi
brāhmaṇa mārite cāhe, dharma-bhaya nāi
saba deśa bhraṣṭa kaila ekalā nimāñi
brāhmaṇa mārite cāhe, dharma-bhaya nāi

Synonyms

Synonyma

saba — all; deśa — countries; bhraṣṭa — spoiled; kaila — has; ekalā — alone; nimāñi — Nimāi Paṇḍita; brāhmaṇa — a caste brāhmaṇa; mārite — to strike; cāhe — He wants; dharma — of religious principles; bhaya — fear; nāi — there is not.

saba — všechny; deśa — země; bhraṣṭa — rozložené; kaila — učinil; ekalā — sám; nimāñi — Nimāi Paṇḍita; brāhmaṇabrāhmaṇu kastou; mārite — uhodit; cāhe — chce; dharma — z náboženských zásad; bhaya — strach; nāi — nemá.

Translation

Překlad

“Nimāi Paṇḍita alone has spoiled the entire country,” they accused. “He wants to strike a caste brāhmaṇa. He has no fear of religious principles.

Obviňovali Ho: „Nimāi Paṇḍita narušil pořádek v celé zemi. Chce uhodit kastovního brāhmaṇu a neobává se ani náboženských zásad.“

Purport

Význam

In those days also, the caste brāhmaṇas were very proud. They were not prepared to accept chastisement even from a teacher or spiritual master.

Tenkrát byli kastovní brāhmaṇové také velice pyšní. Nechtěli přijmout trest ani od učitele nebo duchovního mistra.