Skip to main content

Text 249

Text 249

Text

Verš

kṛṣṇa-nāma nā lao kene, kṛṣṇa-nāma — dhanya
‘gopī’ ‘gopī’ balile vā kibā haya puṇya
kṛṣṇa-nāma nā lao kene, kṛṣṇa-nāma — dhanya
‘gopī’ ‘gopī’ balile vā kibā haya puṇya

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇa-nāma — the holy name of Lord Kṛṣṇa; — not; lao — You take; kene — why; kṛṣṇa-nāma — the holy name of Lord Kṛṣṇa; dhanya — glorious; gopī gopī — the names gopī gopī; balile — on saying; — or; kibā — what; haya — there is; puṇya — piety.

kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; — ne; lao — bereš; kene — proč; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; dhanya — slavné; gopī gopī — jmen gopī gopī; balile — opakováním; — nebo; kibā — jaká; haya — je v tom; puṇya — zbožnost.

Translation

Překlad

“Why are You chanting the names ‘gopī gopī’ instead of the holy name of Lord Kṛṣṇa, which is so glorious? What pious result will You achieve by such chanting?”

„Proč místo svatého jména Pána Kṛṣṇy, které je tak slavné, zpíváš ,gopī, gopī̀? Jaký zbožný výsledek Ti takové zpívání přinese?“

Purport

Význam

It is said, vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya: no one can understand the activities of a pure devotee. A student or neophyte devotee could not possibly understand why Śrī Caitanya Mahāprabhu was chanting the name of the gopīs, nor should the student have asked the Lord about the potency of chanting gopī gopī. The neophyte student was certainly convinced of the piety in the chanting of Kṛṣṇa’s holy name, but this sort of attitude is also offensive. Dharma-vrata-tyāga-hutādi-sarva-śubha-kriyā-sāmyam api pramādaḥ: to chant the holy name of Kṛṣṇa in exchange for the achievement of piety is an offense. This, of course, was unknown to the student. Thus he innocently asked, “What piety is there in the chanting of the name gopī?” He did not know that there is no question of piety or impiety. The chanting of the holy name of Kṛṣṇa or the holy name gopī is on the transcendental platform of loving affairs. Since he was not expert in understanding such transcendental activities, his question was merely impudent. Thus Śrī Caitanya Mahāprabhu, apparently greatly angry at him, reacted as follows.

Je řečeno: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya – nikdo nemůže pochopit činnosti čistého oddaného. Ten student nebo začínající oddaný nemohl chápat, proč Śrī Caitanya Mahāprabhu zpívá jména gopī, a ani se Ho na moc tohoto zpívání neměl ptát. Tento začínající student byl jistě přesvědčen o zbožnosti zpívání Kṛṣṇova svatého jména, ale i tento přístup je nevhodný. Dharma-vrata-tyāga-hutādi-sarva-śubha-kriyā-sāmyam api pramādaḥ – zpívat svaté jméno Kṛṣṇy s úmyslem dosáhnout zbožnosti je přestupek. To však onen student nevěděl, a proto se nevinně zeptal: „Jakou zbožnost přinese zpívání jména gopī?“ Nevěděl, že o nějakou zbožnost či bezbožnost tu vůbec nejde. Zpívání svatého jména Kṛṣṇy nebo gopī probíhá na transcendentální úrovni láskyplných vztahů. Jelikož nebyl zkušený v chápání takovýchto transcendentálních činností, byla jeho otázka jednoduše neomalená. Śrī Caitanya Mahāprabhu se na něho tedy zdánlivě velice zlobil a reagoval následovně.