Skip to main content

Text 191

Text 191

Text

Texto

tāhā dekhi’ rahinu muñi mahā-bhaya pāñā
kīrtana nā varjiha, ghare rahoṅ ta’ vasiyā
tāhā dekhi’ rahinu muñi mahā-bhaya pāñā
kīrtana nā varjiha, ghare rahoṅ ta’ vasiyā

Synonyms

Palabra por palabra

tāhā dekhi’ — seeing that; rahinu — remained; muñi — I; mahā-bhaya — great fear; pāñā — getting; kīrtana — the congregational chanting; — not; varjiha — stop; ghare — at home; rahoṅ — remain; ta’ — certainly; vasiyā — sitting.

tāhā dekhi’ — al ver eso; rahinu — permanecí; muñi — yo; mahā-bhaya — gran temor; pāñā — obteniendo; kīrtana — el canto congregacional; — no; varjiha — impedir; ghare — en casa; rahoṅ — permaneced; ta’ — ciertamente; vasiyā — sentados.

Translation

Traducción

“After seeing this, I was very much afraid. I asked them not to stop the congregational chanting but to go sit down at home.

«Al ver esto, me asusté mucho. Les dije que no impidiesen el canto congregacional, y que se fueran a sus casas a descansar.