Skip to main content

Text 142

Text 142

Text

Verš

uddhata loka bhāṅge kājīra ghara-puṣpavana
vistāri’ varṇilā ihā dāsa-vṛndāvana
uddhata loka bhāṅge kājīra ghara-puṣpavana
vistāri’ varṇilā ihā dāsa-vṛndāvana

Synonyms

Synonyma

uddhata — agitated; loka — persons; bhāṅge — break; kājīra — of the  Kazi; ghara — house; puṣpa-vana — flower garden; vistāri’ — elaborately; varṇilā — described; ihā — this; dāsa-vṛndāvana — Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

uddhata — rozhorlení; loka — lidé; bhāṅge — ničili; kājīra — Kázího; ghara — dům; puṣpa-vana — květinovou zahradu; vistāri' — obšírně; varṇilā — popsal; ihā — toto; dāsa-vṛndāvana — Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Translation

Překlad

Naturally some of the people who were very much agitated began to retaliate the Kazi’s actions by wrecking his house and flower garden. Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura has elaborately described this incident.

Někteří velice rozhorlení lidé začali přirozeně Kázímu oplácet jeho chování pustošením jeho domu a květinové zahrady. Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura tuto událost obšírně popsal.