Skip to main content

Text 94

Text 94

Text

Verš

śāstrera vicāra bhāla-manda nāhi jāni
sarasvatī ye balāya, sei bali vāṇī
śāstrera vicāra bhāla-manda nāhi jāni
sarasvatī ye balāya, sei bali vāṇī

Synonyms

Synonyma

śāstrera vicāra — discussion of śāstra; bhāla-manda — good or bad; nāhi jāni — do not know; sarasvatī — mother Sarasvatī; ye balāya — whatever she speaks; sei — those; bali — I say; vāṇī — words.

śāstrera vicāra — diskutování śāster; bhāla-manda — dobré nebo špatné; nāhi jāni — nevím; sarasvatī — matka Sarasvatī; ye balāya — cokoliv řekne; sei — ta; bali — říkám; vāṇī — slova.

Translation

Překlad

“My dear sir, I do not know what is good composition and what is bad. But whatever I have spoken must be understood to have been spoken by mother Sarasvatī.”

„Můj milý pane, Já nevím, co je dobrá a co špatná skladba, ale je zřejmé, že cokoliv jsem řekl, řekla matka Sarasvatī.“