Skip to main content

Text 90

Text 90

Text

Verš

ye vyākhyā karila, se manuṣyera nahe śakti
nimāñi-mukhe rahi’ bale āpane sarasvatī
ye vyākhyā karila, se manuṣyera nahe śakti
nimāñi-mukhe rahi’ bale āpane sarasvatī

Synonyms

Synonyma

ye vyākhyā — which explanation; karila — He has made; se — that; manuṣyera — of any human being; nahe — there is not; śakti — power; nimāñi-mukhe — in the mouth of this boy Nimāi; rahi’ — remaining; bale — speaks; āpane — personally; sarasvatī — mother Sarasvatī.

ye vyākhyā — vysvětlení, které; karila — podal; se — to; manuṣyera — jakékoliv lidské bytosti; nahe — není; śakti — moc; nimāñi-mukhe — v ústech tohoto chlapce Nimāie; rahi' — zůstávající; bale — mluví; āpane — osobně; sarasvatī — matka Sarasvatī.

Translation

Překlad

“The wonderful explanation the boy has given could not have been possible for a human being. Therefore mother Sarasvatī must have spoken personally through His mouth.”

„Takový obdivuhodný výklad, jaký tento chlapec předložil, by žádná lidská bytost nemohla podat. Jeho ústy musela osobně promlouvat matka Sarasvatī.“