Skip to main content

Text 65

Text 65

Text

Verš

‘brāhmaṇa-patnīra bhartāra haste deha dāna’
śabda śunitei haya dvitīya-bhartā jñāna
‘brāhmaṇa-patnīra bhartāra haste deha dāna’
śabda śunitei haya dvitīya-bhartā jñāna

Synonyms

Synonyma

brāhmaṇa-patnīra — of the wife of a brāhmaṇa; bhartāra — of the husband; haste — in the hand; deha — give; dāna — charity; śabda — these words; śunitei — hearing; haya — there is; dvitīya-bhartā — another husband; jñāna — knowledge.

brāhmaṇa-patnīra — manželky brāhmaṇy; bhartāra — manžela; haste — do ruky; deha — dej; dāna — milodar; śabda — tato slova; śunite-i — slyšet; haya — je; dvitīya-bhartā — další manžel; jñāna — poznání.

Translation

Překlad

“If someone says, ‘Place this charity in the hand of the husband of the wife of the brāhmaṇa,’ when we hear these contradictory words we immediately understand that the brāhmaṇa’s wife has another husband.

„Pokud někdo řekne: ,Tento milodar dej do ruky manžela brāhmaṇovy manželky,̀ budeme si po vyslechnutí takových rozporuplných slov myslet, že brāhmaṇova manželka má ještě dalšího manžela.“