Skip to main content

Text 51

Text 51

Text

Verš

prabhu kahena — ataeva puchiye tomāre
vicāriyā guṇa-doṣa bujhāha āmāre
prabhu kahena — ataeva puchiye tomāre
vicāriyā guṇa-doṣa bujhāha āmāre

Synonyms

Synonyma

prabhu kahena — the Lord said; ataeva — therefore; puchiye — I am asking; tomāre — you; vicāriyā — completely reviewing; guṇa — qualities; doṣa — faults; bujhāha — teach; āmāre — Me.

prabhu kahena — Pán řekl; ataeva — proto; puchiye — žádám; tomāre — tebe; vicāriyā — po důkladném přezkoumání; guṇa — přednosti; doṣa — nedostatky; bujhāha — pouč; āmāre — Mě.

Translation

Překlad

Taking a humble position, Śrī Caitanya Mahāprabhu said, “Because I am not on your level, I have asked you to teach Me by explaining the faults and good qualities in your poetry.

Śrī Caitanya Mahāprabhu zaujmul pokorné postavení a řekl: „Jelikož nejsem na tvé úrovni, požádal jsem tebe, abys mě poučil tak, že sám vysvětlíš nedostatky a přednosti své básně.“