Skip to main content

Text 21

Text 21

Text

Verš

tabe viśvarūpa ihāṅ pāṭhāila more
mātāke kahio koṭi koṭi namaskāre
tabe viśvarūpa ihāṅ pāṭhāila more
mātāke kahio koṭi koṭi namaskāre

Synonyms

Synonyma

tabe — then; viśvarūpa — Viśvarūpa; ihāṅ — here; pāṭhāila — sent; more — Me; mātāke kahio — speak to My mother; koṭi koṭi — hundreds and thousands; namaskāre — obeisances.

tabe — potom; viśvarūpa — Viśvarūpa; ihāṅ — sem; pāṭhāila — poslal; more — Mě; mātāke kahio — řekni Mé matce; koṭi koṭi — stovky a tisíce; namaskāre — poklon.

Translation

Překlad

“Then Viśvarūpa returned Me home and requested, ‘Offer thousands and thousands of obeisances unto My mother, Śacīdevī.’ ”

„Potom Mě Viśvarūpa poslal zpátky domů a řekl Mi: ,Vyřiď stovky a tisíce poklon Mé matce Śacīdevī.̀“