Skip to main content

Text 16

Text 16

Text

Verš

eka-dina naivedya-tāmbūla khāiyā
bhūmite paḍilā prabhu acetana hañā
eka-dina naivedya-tāmbūla khāiyā
bhūmite paḍilā prabhu acetana hañā

Synonyms

Synonyma

eka-dina — one day; naivedya — food offered to the Deity; tāmbūla — betel nut; khāiyā — after eating; bhūmite — on the ground; paḍilā — fell; prabhu — the Lord; acetana — unconscious; hañā — becoming.

eka-dina — jednoho dne; naivedya — jídlo obětované Božstvu; tāmbūla — betelový oříšek; khāiyā — když snědl; bhūmite — na zem; paḍilā — padl; prabhu — Pán; acetana — bezvědomý; hañā — neboť se stal.

Translation

Překlad

One day Śrī Caitanya Mahāprabhu ate betel nuts offered to the Deity, but they acted as an intoxicant, and He fell down on the ground unconscious.

Jednoho dne snědl Śrī Caitanya Mahāprabhu betelové oříšky, které byly obětované Božstvu. Měly ale omamné účinky a On v bezvědomí padl na zem.

Purport

Význam

Betel nuts are an intoxicant, and therefore the regulative principles prohibit eating them. Śrī Caitanya Mahāprabhu’s pastime of fainting after eating betel nuts is a solid instruction to all of us that one should not touch betel nuts, even those offered to Viṣṇu, just as one should not touch grains on the Ekādaśī day. Of course, Lord Caitanya Mahāprabhu’s fainting had a particular purpose. As the Supreme Personality of Godhead, He can do whatever He likes and eat whatever He wants, but we should not imitate His pastimes.

Betelové oříšky mají omamné účinky, a proto se podle usměrňujících zásad nesmí jíst. Tato zábava Śrī Caitanyi Mahāprabhua, při které po jejich pozření omdlel, je pro nás všechny dostatečným ponaučením, že bychom se betelových oříšků neměli dotknout, ani když byly obětovány Viṣṇuovi, tak jako bychom se neměli dotknout obilovin na Ekādaśī. Pán Caitanya Mahāprabhu samozřejmě omdlel za určitým účelem. Jako Nejvyšší Osobnost Božství si může dělat, co chce, a jíst, co chce, ale my bychom Jeho zábavy neměli napodobovat.