Skip to main content

Text 62

Text 62

Text

Verš

eka-dina vallabhācārya-kanyā ‘lakṣmī’ nāma
devatā pūjite āila kari gaṅgā-snāna
eka-dina vallabhācārya-kanyā ‘lakṣmī’ nāma
devatā pūjite āila kari gaṅgā-snāna

Synonyms

Synonyma

eka-dina — one day; vallabhācārya-kanyā — the daughter of Vallabhācārya; lakṣmī — Lakṣmī; nāma — named; devatā — demigods; pūjite — to worship; āila — came; kari — taking; gaṅgā-snāna — bath in the Ganges.

eka-dina — jednoho dne; vallabhācārya-kanyā — dcera Vallabhācāryi; lakṣmī — Lakṣmī; nāma — jménem; devatā — polobohy; pūjite — uctívat; āila — přišla; kari — při kterém vykonala; gaṅgā-snāna — koupel v Ganze.

Translation

Překlad

One day a girl of the name Lakṣmī, the daughter of Vallabhācārya, came to the bank of the Ganges to take a bath in the river and worship the demigods.

Jednoho dne přišla na břeh Gangy, aby se v ní vykoupala a uctívala polobohy, dívka jménem Lakṣmī, dcera Vallabhācāryi.

Purport

Význam

According to the Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā (45), Lakṣmī was formerly Jānakī, the wife of Lord Rāmacandra, and Rukmiṇī, the wife of Lord Kṛṣṇa in Dvārakā. The same goddess of fortune descended as Lakṣmī to become the wife of Lord Caitanya Mahāprabhu.

Lakṣmī byla podle Gaura-gaṇoddeśa-dīpiky (45) původně Jānakī, manželka Pána Rāmacandry, a Rukmiṇī, manželka Pána Kṛṣṇy ve Dvárace. Stejná bohyně štěstí sestoupila jako Lakṣmī, aby se stala manželkou Pána Caitanyi Mahāprabhua.