Skip to main content

Text 21

Text 21

Text

Verš

tabe kata dine prabhura jānu-caṅkramaṇa
nānā camatkāra tathā karāila darśana
tabe kata dine prabhura jānu-caṅkramaṇa
nānā camatkāra tathā karāila darśana

Synonyms

Synonyma

tabe — thereafter; kata — some; dine — days; prabhura — of the Lord; jānu — knees; caṅkramaṇa — the crawling; nānā — various; camatkāra — wonderful; tathā — also; karāila — caused; darśana — the sight.

tabe — potom; kata dine — za několik dní; prabhura — Pánova; jānu — kolena; caṅkramaṇa — lezení; nānā — různé; camatkāra — úžasné; tathā — také; karāila — způsobil; darśana — výjevy.

Translation

Překlad

After some days the Lord began to crawl on His knees, and He caused various wonderful things to be seen.

Po určité době začal Pán lézt po kolenou a způsoboval, že byly k vidění různé úžasné věci.

Purport

Význam

The Caitanya-bhāgavata describes that one day while the Lord was crawling upon His knees, the bells on His waist ringing very sweetly, a snake came out to crawl in the yard of the Lord, who captured the snake like a curious child. Immediately the snake coiled over Him. The Lord as a child then rested on the snake, and after some time the snake went away, leaving the Lord aside.

V Caitanya-bhāgavatě je popsáno, že jednoho dne, když Pán lezl po kolenou a na Jeho pasu sladce cinkaly zvonečky, se na Jeho dvůr připlazil had a Pán ho jako zvědavé dítě chytil. Had se okolo Něho okamžitě ovinul a Pán si na něm odpočinul. Po nějaké době se had odplazil a nechal Pána být.