Skip to main content

Text 75

Text 75

Text

Verš

baladeva-prakāśa — parama-vyome ‘saṅkarṣaṇa’
teṅha — viśvera upādāna-nimitta-kāraṇa
baladeva-prakāśa — parama-vyome ‘saṅkarṣaṇa’
teṅha — viśvera upādāna-nimitta-kāraṇa

Synonyms

Synonyma

baladeva-prakāśa — manifestation of Baladeva; parama-vyome — in the spiritual sky; saṅkarṣaṇa — Saṅkarṣaṇa; teṅha — He; viśvera — the cosmic manifestation; upādāna — ingredient; nimitta-kāraṇa — immediate cause.

baladeva-prakāśa — projevení Baladevy; parama-vyome — v duchovním světě; saṅkarṣaṇa — Saṅkarṣaṇa; teṅha — On; viśvera — vesmírného projevu; upādāna — materiální; nimitta-kāraṇa — bezprostřední příčina.

Translation

Překlad

The expansion of Baladeva known as Saṅkarṣaṇa in the spiritual world is the ingredient and immediate cause of this material cosmic manifestation.

Baladevova expanze známá v duchovním světě jako Saṅkarṣaṇa je materiální i bezprostřední příčinou hmotného vesmírného projevu.