Skip to main content

Text 68

Text 68

Text

Verš

lokera nistāra-hetu karena cintana
kemate e saba lokera ha-ibe tāraṇa
lokera nistāra-hetu karena cintana
kemate e saba lokera ha-ibe tāraṇa

Synonyms

Synonyma

lokera — of all people; nistāra-hetu — for the matter of deliverance; karena — does; cintana — contemplation; kemate — how; e — these; saba — all; lokera — of people in general; ha-ibe — will become; tāraṇa — liberation.

lokera — všech lidí; nistāra-hetu — za účelem osvobození; karena — činí; cintana — přemýšlení; kemate — jak; e — těchto; saba — všech; lokera — lidí; ha-ibe — stane se; tāraṇa — osvobození.

Translation

Překlad

Seeing the condition of the world, He began to think seriously of how all these people could be delivered from the clutches of māyā.

Když viděl podmínky, v jakých se celý svět nacházel, začal vážně přemýšlet o tom, jak všechny tyto lidi vysvobodit ze spárů māyi.