Skip to main content

Text 41

Text 41

Text

Verš

śrī-rādhāra pralāpa yaiche uddhava-darśane
seimata unmāda-pralāpa kare rātri-dine
śrī-rādhāra pralāpa yaiche uddhava-darśane
seimata unmāda-pralāpa kare rātri-dine

Synonyms

Synonyma

śrī-rādhāra — of Śrīmatī Rādhārāṇī; pralāpa — talking; yaiche — as She did; uddhava-darśane — by meeting Uddhava; sei-mata — exactly like that; unmāda — madness; pralāpa — talking inconsistently; kare — does; rātri-dine — day and night.

śrī-rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; pralāpa — mluva; yaiche — jako Ona; uddhava-darśane — během setkání s Uddhavou; sei-mata — přesně tak; unmāda — šílenství; pralāpa — nesouvislá mluva; kare — činí; rātri-dine — ve dne v noci.

Translation

Překlad

As Śrīmatī Rādhārāṇī talked inconsistently when She met Uddhava, so also Śrī Caitanya Mahāprabhu relished, both day and night, such ecstatic talk in the mood of Śrīmatī Rādhārāṇī.

Śrīmatī Rādhārāṇī mluvila nesouvisle při setkání s Uddhavou a Śrī Caitanya Mahāprabhu se ve dne v noci těšil ze stejné extatické mluvy v náladě Śrīmatī Rādhārāṇī.

Purport

Význam

In this connection one should refer to Śrīmatī Rādhārāṇī’s soliloquy after meeting Uddhava in Vṛndāvana. Śrī Caitanya Mahāprabhu presented a similar picture of such ecstatic imaginary talking. Full of jealousy and madness symptomizing neglect by Kṛṣṇa, Śrīmatī Rādhārāṇī, criticizing a bumblebee, talked just like a madwoman. Śrī Caitanya Mahāprabhu, in the last days of His pastimes, exhibited all the symptoms of such ecstasy. In this connection one should refer to the fourth chapter of the Ādi-līlā, verses 107 and 108.

V této souvislosti bychom si měli připomenout samomluvu Śrīmatī Rādhārāṇī po Jejím setkání s Uddhavou ve Vrindávanu. Śrī Caitanya Mahāprabhu předváděl podobné extatické nesmyslné mluvení. Śrīmatī Rādhārāṇī, plná závisti a šílenství z toho, že Ji Kṛṣṇa opomíjel, hubovala čmeláka a mluvila jako bláznivá. Śrī Caitanya Mahāprabhu v posledních dnech svých zábav projevil všechny příznaky této extáze. Odkazy lze najít ve verších 107 a 108 čtvrté kapitoly Ādi-līly.