Skip to main content

Text 33

Text 33

Text

Verš

cabbiśa vatsara aiche navadvīpa-grāme
laoyāilā sarva-loke kṛṣṇa-prema-nāme
cabbiśa vatsara aiche navadvīpa-grāme
laoyāilā sarva-loke kṛṣṇa-prema-nāme

Synonyms

Synonyma

cabbiśa — twenty-four; vatsara — years; aiche — in that way; navadvīpa — Navadvīpa; grāme — in the village; laoyāilā — induced; sarva-loke — every man; kṛṣṇa-prema — love of Kṛṣṇa; nāme — in the holy name.

cabbiśa — dvacet čtyři; vatsara — let; aiche — takto; navadvīpa — Navadvípu; grāme — ve vesnici; laoyāilā — přiměl; sarva-loke — každého člověka; kṛṣṇa-prema — láska ke Kṛṣṇovi; nāme — ve svatém jménu.

Translation

Překlad

Lord Caitanya Mahāprabhu lived in the Navadvīpa area for twenty-four years, and He induced every person to chant the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra and thus merge in love of Kṛṣṇa.

Pán Caitanya Mahāprabhu žil v oblasti Navadvípu dvacet čtyři let. Každého tam přiměl zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, a tak se pohroužit do lásky ke Kṛṣṇovi.