Skip to main content

Text 20

Text 20

Text

Verš

phālguna-pūrṇimā-sandhyāya prabhura janmodaya
sei-kāle daiva-yoge candra-grahaṇa haya
phālguna-pūrṇimā-sandhyāya prabhura janmodaya
sei-kāle daiva-yoge candra-grahaṇa haya

Synonyms

Synonyma

phālguna-pūrṇimā — of the full moon of the month of Phālguna; sandhyāya — in the evening; prabhura — of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; janma-udaya — at the time of His birth; sei-kāle — at that moment; daiva-yoge — accidentally; candra-grahaṇa — lunar eclipse; haya — takes place.

phālguna-pūrṇimā — úplňku v měsíci Phālguna; sandhyāya — navečer; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; janma-udaya — v čase Jeho zrození; sei-kāle — v tom okamžiku; daiva-yoge — shodou okolností; candra-grahaṇa — zatmění měsíce; haya — nastává.

Translation

Překlad

On the full-moon evening of the month of Phālguna when the Lord took birth, coincidentally there was also a lunar eclipse.

Toho večera za úplňku v měsíci Phālguna, kdy se Pán narodil, došlo shodou okolností také k zatmění měsíce.