Skip to main content

Text 111

Text 111

Text

Verš

advaita-ācārya-bhāryā,jagat-pūjitā āryā,
nāma tāṅra ’sītā ṭhākurāṇī’
ācāryera ājñā pāñā,
gela upahāra lañā,
dekhite bālaka-śiromaṇi
advaita-ācārya-bhāryā,jagat-pūjitā āryā,
nāma tāṅra ’sītā ṭhākurāṇī’
ācāryera ājñā pāñā,
gela upahāra lañā,
dekhite bālaka-śiromaṇi

Synonyms

Synonyma

advaita-ācārya-bhāryā — the wife of Advaita Ācārya; jagat-pūjitā — worshiped by the whole world; āryā — the most advanced cultured lady; nāma — name; tāṅra — her; sītā ṭhākurāṇī — mother Sītā; ācāryera ājñā pāñā — taking the order of Advaita Ācārya; gela — went; upahāra — presentation; lañā — taking; dekhite — to see; bālaka — the child; śiromaṇi — topmost.

advaita-ācārya-bhāryā — manželka Advaity Ācāryi; jagat-pūjitā — uctívaná celým světem; āryā — nejušlechtilejší žena; nāma — jméno; tāṅra — její; sītā ṭhākurāṇī — matka Sītā; ācāryera ājñā pāñā — na pokyn Advaity Ācāryi; gela — šla; upahāra — dárky; lañā — beroucí; dekhite — spatřit; bālaka — dítě; śiromaṇi — nejvznešenější.

Translation

Překlad

One day shortly after Lord Caitanya Mahāprabhu was born, Advaita Ācārya’s wife, Sītādevī, who is worshipable by the whole world, took her husband’s permission and went to see that topmost child with all kinds of gifts and presentations

Jednoho dne krátce poté, co se Pán Caitanya Mahāprabhu narodil, se Sītādevī, manželka Advaity Ācāryi, která si zaslouží, aby ji uctíval celý svět, šla se svolením svého manžela a s různými dárky podívat na toto nejvznešenější dítě.

Purport

Význam

It appears that Advaita Ācārya had two different houses, one at Śāntipura and one at Navadvīpa. When Lord Caitanya Mahāprabhu was born, Advaita Ācārya was residing not at His Navadvīpa house but at His Śāntipura house. Therefore, as formerly explained (text 99), from Advaita’s old paternal house (nijālaya) in Śāntipura, Sītā came to Navadvīpa to present gifts to the newborn child, Caitanya Mahāprabhu.

Ukazuje se, že Advaita Ācārya měl dva domy, jeden v Šántipuru a jeden v Navadvípu. Když se narodil Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, Advaita Ācārya nepobýval ve svém domě v Navadvípu, ale v Šántipuru. Jak již bylo vysvětleno dříve (v textu 99), Sītā přišla do Navadvípu obdarovat novorozeně, Caitanyu Mahāprabhua, z Advaitova starého otcovského domu (nijālaya) v Šántipuru.