Skip to main content

Text 7

Text 7

Text

Verš

sei jala skandhe kare śākhāte sañcāra
phale-phule bāḍe, — śākhā ha-ila vistāra
sei jala skandhe kare śākhāte sañcāra
phale-phule bāḍe, — śākhā ha-ila vistāra

Synonyms

Synonyma

sei jala — that water; skandhe — on the branches; kare — does; śākhāte — on the subbranches; sañcāra — growing; phale-phule — in fruits and flowers; bāḍe — increases; śākhā — the branches; ha-ila — became; vistāra — widespread.

sei jala — touto vodou; skandhe — na větvích; kare — dělá; śākhāte — na vedlejších větvích; sañcāra — růst; phale-phule — plodů a květů; bāḍe — nabývá; śākhā — větve; ha-ila — staly se; vistāra — rozprostřené.

Translation

Překlad

As the trunk and branches were watered, the branches and subbranches spread lavishly, and the tree grew full with fruits and flowers.

Při tomto zalévání kmene a větví se hlavní i vedlejší větve bujně rozrůstaly a strom se obsypával plody a květy.