Skip to main content

Text 19

Text 19

Text

Verš

“daśa-sahasra gandharva more deha’ candramukha
tārā gāya, muñi nācoṅ — tabe mora sukha”
“daśa-sahasra gandharva more deha’ candramukha
tārā gāya, muñi nācoṅ — tabe mora sukha”

Synonyms

Synonyma

daśa-sahasra — ten thousand; gandharva — residents of Gandharvaloka; more — unto me; deha’ — please deliver; candra-mukha — O moon-faced one; tārā gāya — let them sing; muñi nācoṅ — let me dance; tabe — then; mora — my; sukha — happiness.

daśa-sahasra — deset tisíc; gandharva — obyvatel Gandharvaloky; more — mně; deha' — prosím dej; candra-mukha — ó Ty, který máš tvář podobnou měsíci; tārā gāya — nechť zpívají; muñi nācoṅ — budu tančit; tabe — potom; mora — moje; sukha — štěstí.

Translation

Překlad

“O Candramukha! Please give me ten thousand Gandharvas. Let them sing as I dance, and then I will be greatly happy.”

„Ó Candramukho! Dej mi prosím Tě deset tisíc Gandharvů. Ať zpívají, když tančím, a potom budu zcela spokojen.“

Purport

Význam

The Gandharvas, who are residents of Gandharvaloka, are celebrated as celestial singers. Whenever singing is needed in the celestial planets, the Gandharvas are invited to sing. The Gandharvas can sing continuously for days, and therefore Vakreśvara Paṇḍita wanted to dance as they sang.

Gandharvové, obyvatelé Gandharvaloky, jsou známí jako nebeští pěvci. Kdykoliv je na nebeských planetách třeba zpěvu, jsou pozváni Gandharvové. Mohou zpívat celé dny bez ustání, a Vakreśvara Paṇḍita proto chtěl tančit za jejich doprovodu.