Skip to main content

Text 40

Text 40

Text

Verš

nityānanda-rāya — prabhura svarūpa-prakāśa
tāṅra pāda-padma vando yāṅra muñi dāsa
nityānanda-rāya — prabhura svarūpa-prakāśa
tāṅra pāda-padma vando yāṅra muñi dāsa

Synonyms

Synonyma

nityānanda-rāya — Lord Nityānanda; prabhura — of the Supreme Lord; sva-rūpa-prakāśa — personal manifestation; tāṅra — of Him; pāda-padma — unto the lotus feet; vando — I offer respectful obeisances; yāṅra — of whom; muñi — I am; dāsa — the servant.

nityānanda-rāya — Pán Nityānanda; prabhura — Nejvyššího Pána; sva-rūpa-prakāśa — osobní projevení; tāṅra — Jeho; pāda-padma — lotosovým nohám; vando — skládám uctivé poklony; yāṅra — jehož; muñi — jsem; dāsa — služebník.

Translation

Překlad

Śrīla Nityānanda Rāma is the plenary manifestation of the Lord, and I have been initiated by Him. I therefore offer my respectful obeisances unto His lotus feet.

Śrīla Nityānanda Rāma, který je úplnou expanzí Pána, mě zasvětil, a proto se s úctou klaním u Jeho lotosových nohou.