Skip to main content

Text 10

Text 10

Text

Verš

yasyāṁśāṁśaḥ śrīla-garbhoda-śāyī
yan-nābhy-abjaṁ loka-saṅghāta-nālam
loka-sraṣṭuḥ sūtikā-dhāma dhātus
taṁ śrī-nityānanda-rāmaṁ prapadye
yasyāṁśāṁśaḥ śrīla-garbhoda-śāyī
yan-nābhy-abjaṁ loka-saṅghāta-nālam
loka-sraṣṭuḥ sūtikā-dhāma dhātus
taṁ śrī-nityānanda-rāmaṁ prapadye

Synonyms

Synonyma

yasya — whose; aṁśa-aṁśaḥ — portion of a plenary portion; śrīla-garbha-uda-śāyī — Garbhodakaśāyī Viṣṇu; yat — of whom; nābhi-abjam — the navel lotus; loka-saṅghāta — of the multitude of planets; nālam — having a stem that is the resting place; loka-sraṣṭuḥ — of Lord Brahmā, the creator of the planets; sūtikā-dhāma — the birthplace; dhātuḥ — of the creator; tam — to Him; śrī-nityānanda-rāmam — to Lord Balarāma in the form of Lord Nityānanda; prapadye — I surrender.

yasya — jehož; aṁśa-aṁśaḥ — část úplné části; śrīla-garbha-uda-śāyī — Garbhodakaśāyī Viṣṇu; yat — z jehož; nābhi-abjam — lotos z pupku; loka-saṅghāta — mnoha planet; nālam — má stonek, který je místem spočinutí; loka-sraṣṭuḥ — Pána Brahmy, stvořitele všech planet; sūtikā-dhāma — místo zrození; dhātuḥ — stvořitele; tam — Jemu; śrī-nityānanda-rāmam — Pánu Balarāmovi v podobě Pána Nityānandy; prapadye — odevzdávám se.

Translation

Překlad

I offer my full obeisances unto the feet of Śrī Nityānanda Rāma, a partial part of whom is Garbhodakaśāyī Viṣṇu. From the navel of Garbhodakaśāyī Viṣṇu sprouts the lotus that is the birthplace of Brahmā, the engineer of the universe. The stem of that lotus is the resting place of the multitude of planets.

Skládám poklony u nohou Śrī Nityānandy Rāmy, jehož úplnou částí je Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Z pupku tohoto Viṣṇua vyrůstá lotos, na kterém se rodí Brahmā, tvůrce vesmíru. Ve stonku tohoto lotosu spočívá nesčetné množství planet.